Hoe Werkt Health & Martina Consult?

"Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze eindeloos te verlangen naar de zee."
- Antoine de Saint-Exupéry

Onze werkwijze is gebaseerd op twee pijlers:

 • De creatiespiraal van Marinus Knoope.
 • Het paradigma van de complete mens van Stephen Covey.

De werkwijze van Health & Martina Consult gebaseerd op:

De creatiespiraal van Marinus Knoope.
In overleg met Marinus Knoope hebben wij de creatiespiraal omgebouwd tot een diagnostische tool waarmee kan worden aangetoond waar op meetbare wijze de creatieve energie optimaal stroomt en waar deze stagneert. Onze ervaring leert dat creatieve energie noodzakelijk is bij de ontwikkeling van visie naar uitvoering.

Het paradigma van de complete mens (Stephen Covey). De mens bestaat uit lichaam, hart, hoofd en ziel. Het aanspreken van die complete mens in zijn werk levert een bezielde organisatie op, een organisatie waar:

 • de missie en visie het fundament van de organisatie vormen en in de organisatieleden zelf, de teams en de bedrijfsprocessen geborgd zijn en door iedereen beleefd wordt.
 • helderheid bestaat over de gezamenlijke kernwaarden en kernkwaliteiten en de verankering hiervan in de integrale organisatie hoofdcultuurvormen.
 • Onderling vertrouwen in elkaar heerst (horizontaal en verticaal)
 • mensen plezier hebben in hun werk en enthousiasme uitstralen
 • de organisatie zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor:
  • elkaar
  • het product
  • de klant
  • de omgeving (duurzaamheid)
  • de communicatie naar binnen en naar buiten helder is.