Visie-Ontwikkeling. -Implementatie &-Innovatie

Onze zienswijzen t.a.v. visie, visie-ontwikkeling, - implementatie en –innovatie zijn in een inspirerende tweedaagse training verpakt. Meedoen aan deze training geeft jouw & jouw (management) team een geschenk voor het leven!

Doel workshop

Na afloop van de workshop zijn het management en de sleutelfiguren in staat om vanuit bewustwording van hun bedrijfssituatie hun eigen visie/missie te ontwikkelen.
Ook zijn zij in staat om de visie te verankeren in hun bedrijfscultuur en verbindingen te leggen tussen hun eigen visie met de organisatieleden, de processen, de klanten en uit eindelijk levert het geheel de juiste producten en diensten en positieve financiële resultaten op.

Bestemd voor

Het management en de sleutelfiguren van een organisatie, een bedrijf of team die:

 • Vaak worstelt met onduidelijkheden, turbulente of moordende concurrentie in de nabije omgeving
 • Niet of niet altijd in staat is om mogelijkheden uit de omgeving in te schatten en deze naar doelen te vertalen
 • Moeite hebben met het voeren van de regie over het proces m.b.t. signaleren van vragen klanten uit de omgeving, het maken van een vertaalslag naar de organisatie, het op tijd leveren van de juiste diensten en producten aan de klanten
 • Moeite hebben om personeelsleden samen te laten werken vanuit onder andere de bedrijfswaarde "eenheid"
 • Geen samenhang is in de bedrijfsonderdelen
 • Meer met doelen en prestatie-indicatoren dan met de betekenisgeving, de beleving en gedrag bezig is
 • Meer met de betekenisgeving, de beleving en gedrag bezig is en de doelen en prestatie-indicatoren verwaarlozen
 • Moeite heeft met het vinden van evenwicht en het in evenwicht houden van de zachte en de harde kant van de onderneming

Wat levert de workshop op?

Je bent beter in staat om:

 • Te werken vanuit de creatiespiraal om, de visie te ontwikkelen
 • een grondige situatie - analyse te maken en via zelf diagnose verbeterpunten in kaart te brengen
 • Bewust te worden van de huidige en de toekomstige kernwaarden en kernkwaliteiten
 • Op basis van criteria een visie/missie te ontwikkelen
 • Kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven om de visie te koppelen aan doelen en belangrijke bedrijfsfuncties
 • Kennis, inzichten en vaardigheden om de voortgang van visie - ontwikkeling in de alledaagse praktijk te bewaken.