Resultaatgericht coachen

Meedoen aan "Resultaatgericht coachen" is een geschenk voor het leven!

Doel workshop

Na afloop van de workshop is de persoon in staat om de componenten van (zelf)coaching te onderkennen en deze in de praktijk toe te passen. Werkend vanuit de creatiespiraal is de persoon tevens in staat om, pro-actief, zelfsturend, rekening houdend met team- en organisatiedoelen een concreet actie- en onderhoudsplan, dat tijdens de workshop opgesteld is, in de praktijk toe te passen. Hierdoor kan de persoon optimaal functioneren en tevens op een gemotiveerde & waardige wijze deelnemen aan het werkproces.

Bestemd voor

een persoon die:

 • met zijn energie, kwaliteiten, capaciteiten, competenties en ervaring, zijn draai niet kan vinden in zijn team of in zijn organisatie
 • niet goed kan reageren op veranderingen/innovaties en niet creatief kan omgaan met hoge werkdruk, door bijvoorbeeld oververmoeidheid (burn-out) en/of het onvermogen om activiteiten te structureren.
 • minder in staat is om klantgericht te werken.
 • een slechte werksfeer ervaart maar de kracht niet heeft om de situatie te veranderen.
 • een te smalle "scope" heeft en te weinig gericht is op de omgeving.
 • in een (werk)situatie zit waar relevante informatie slecht wordt uitgewisseld.

Wat levert de workshop op?

Je bent beter in staat om:

 • enerzijds interesse te tonen in je omgeving en toch feeling weet te houden met jezelf en jouw grenzen.
 • zicht te krijgen op je eigen persoonlijke kenmerken, capaciteit, kernkwaliteiten, waarden en normen.
 • het vaststellen op welke wijze, met wie , waar & wanneer een "energielek" plaatsvindt.
 • Op basis van de logische lagen en de creatiespiraal ontwikkelen van een plan van aanpak of een persoonlijk statuut.
 • interesse te tonen in en feeling te houden met het team, andere belangrijke organisatieleden zoals het management en de klant.
 • met je kwaliteiten om te gaan en te laten zien, dat "je doet wat je zegt".
 • betrokken, energiek, vrij en met plezier je werk te doen en tevens verantwoordeljkheid te dragen voor "wat je zegt en wat je doet".
 • klantgericht te werken.
 • in teamverband, elkaars werkwijzen respecterend, van elkaar te leren en als eenheid te functioneren.
 • professioneel acties te ondernemen en dus ook om op een juiste wijze met mensen uit je omgeving te communiceren.