Leidinggeven vanuit balans

Onze zienswijzen t.a.v leidinggeven vanuit balans zijn in een inspirerende tweedaagse training verpakt. Meedoen aan deze training geeft jouw & jouw (management) team een geschenk voor het leven!

Doel workshop

Na afloop van de workshop is de leidinggevende in staat om vanuit zijn eigen kern een concreet actie- en onderhoudsplan, dat tijdens de workshop opgesteld is, in de praktijk toe te passen. Hierbij wordt rekening gehouden met zijn/haar kernkwaliteiten, waarden, overtuigingen en zijn/haar eigen behapbare "sixpack" of stuurmeters. Hierdoor kan de leidinggevende op een energieke wijze optimaal functioneren en op een waardige wijze deel nemen aan het werkproces en continuïteit garanderen.

Vervolg Leidinggeven vanuit balans

Bestemd voor

Een leidinggevende die:

 • Vaak worstelt met zijn energie en minder creatief om kan gaan met hoge werkdruk, door omstandigheden zoals oververmoeidheid en/of het onvermogen om activiteiten te structureren.
 • Niet of niet altijd in staat is om mogelijkheden uit de omgeving in te schatten en deze naar doelen te vertalen.
 • Meer met doelen en prestatie-indicatoren dan met de betekenisgeving, de beleving en gedrag bezig is.
 • Meer met de betekenisgeving, de beleving en gedrag bezig is en de doelen en prestatie-indicatoren verwaarloost.
 • Niet altijd in de gaten heeft wanneer hij steun moet geven aan zijn collega’s om organisatie/teamdoelen te realiseren.
 • Moeite heeft met de juiste keuze te maken tussen alle taken die van hem gevraagd worden.
 • Moeite heeft met het vinden van evenwicht tussen zijn gedrag en zijn communicatie.
 • Niet altijd op een adequate wijze de verantwoordelijkheid neemt voor het eigen aandeel in een situatie.

Wat levert de workshop op?

Je bent beter in staat om:

 • Vanuit zicht op je energiehuishouding, je kernkwaliteiten je waarden en visie, je energie te benutten om evenwichtig te creëren en dus ook te handelen.
 • Gedrag te vertonen dat in overeenstemming is met de overtuigingen en waarden die je communiceert.
 • Privé en team- of organisatiedoelen te onderscheiden en waar nodig op elkaar af te stemmen.
 • Principes van zelfcoaching, inclusief reflectie en timemanagement te hanteren.
 • Duidelijkheid te verschaffen in de managementrollen waar je zelf verantwoordelijkheid voor draagt en welke je uitbesteed.
 • Je handeling af te stemmen op de inschatting van je eigen mogelijkheden, die van de organisatieleden en die uit de omgeving.
 • naast het verschaffen van duidelijkheid over te realiseren doelen tevens aandacht schenkt aan de betekenis -, zingeving, beleving en bezieling.
 • vanuit begrip voor de inbreng van organisatieleden, het principe van win – win, samenwerken op basis van synergie, collega’s ondersteunen en in goed overleg zaken aan hun delegeren, om doelen te realiseren.