Training multiculturele diversiteit & samen werken

Het samenwerken van mensen met een verschillende culturele achtergrond kan problemen opleveren. Health & Martina Consult heeft een programma ontwikkeld waarmee de verschillen worden overbrugd en multiculturele diversiteit geen bedreiging meer is maar een kans om te groeien als mens en organisatie!

Wij denken hier niet alleen aan etnische culturele diversiteit maar ook aan verschillen in bedrijfscultuur na fusie!

Doel workshop

Na afloop van de workshop zijn de deelnemers in staat om:

 • open, veilig en in dialoog te praten over de verschillende waarden en normen, in relatie tot diverse culturele achtergronden van alle teamleden en de betekenis hiervan.
 • waarden en normen per teamlid te selecteren en elkaar over de betekenis te informeren, van gedachten te wisselen en begrip te krijgen.
 • gezamenlijke waarden en normen voor het team te bepalen.
 • de gezamenlijk vastgestelde waarden en normen van het team te relateren aan de visie en cultuur.
 • de culturele diversiteit van alle teamleden te respecteren, optimaal te laten functioneren en tevens op een waardige wijze deel te nemen aan het werkproces.

Bestemd voor een team dat:

 • bestaat uit teamleden met een multiculturele achtergrond.
 • niet op elkaar afgestemde waarden en normen heeft, waardoor zij niet adequaat reageren op veranderingen/innovaties en niet creatief omgaan met hoge werkdruk, of onvermogend zijn om activiteiten te structureren.
 • minder in staat is om klantgericht te werken.
 • werkt in een slechte werksfeer en verandering niet haalbaar lijkt.
 • een te smalle "scope" heeft en te weinig gericht is op de omgeving.
 • in een (werk)situatie zit waar relevante informatie slecht wordt uitgewisseld.

Wat levert de workshop op?

Teamleden zijn beter in staat om:

 • interesse te tonen in en feeling te houden met elkaar, het management en de klant.
 • betrokken, energiek, vrij en met plezier het werk te doen en tevens verantwoordelijkheid te dragen voor "wat je zegt en wat je doet".
 • met je kwaliteiten om te gaan en te laten zien, dat "je doet wat je zegt".
 • klantgericht te werken.
 • in teamverband, elkaars cultuur & werkwijzen respecterend, van elkaar te leren en als eenheid te functioneren.
 • professioneel acties te ondernemen en dus ook om op een juiste wijze met mensen uit je omgeving te communiceren.