Ontwikkeling van medewerker & team

Onze zienswijzen t.a.v. Teamontwikkeling en resultaatgericht functioneren van medewerker/team zijn in een inspirerende tweedaagse training verpakt. Meedoen aan deze training geeft jouw & jouw (management) team een geschenk voor het leven!

Doel workshop

Na afloop van de workshop is de persoon of het team in staat om een concreet actie- en onderhoudsplan, dat tijdens de workshop opgesteld is, in de praktijk toe te passen. Hierdoor kan de persoon of het team optimaal functioneren en tevens op een waardige wijze deel nemen aan het werkproces.

Bestemd voor

Een persoon die of een team dat:

 • minder adequaat kan reageren op veranderingen/innovaties en minder creatief om kan gaan met hoge werkdruk, door omstandigheden zoals oververmoeidheid en/of het onvermogen om activiteiten te structureren.
 • minder in staat is om klantgericht te werken.
 • werkt in een sfeer die minder passend is, maar verandering lijkt moeilijk haalbaar.
 • een te smalle “scope” heeft en te weinig gericht is op de omgeving.
 • in een (werk)situatie zit waar relevante informatie slecht wordt uitgewisseld.

Wat levert de workshop op?

Je bent beter in staat om:

 • interesse te tonen in en feeling te houden met je zelf, het team, andere belangrijke organisatieleden zoals het management en de klant.
 • betrokken, energiek, vrij en met plezier je werk te doen en tevens verantwoordeljkheid te dragen voor "wat je zegt en wat je doet".
 • met je kwaliteiten om te gaan en te laten zien, dat "je doet wat je zegt".
 • klantgericht te werken.
 • in teamverband, elkaars werkwijzen respecterend, van elkaar te leren en als eenheid te functioneren.
 • professioneel acties te ondernemen en dus ook om op een juiste wijze met mensen uit je omgeving te communiceren.