Leidinggeven aan Multiculturele Diversiteit

Onze zienswijzen t.a.v Leidinggeven aan Multiculturele Diversiteit (Klik op Hoe werkt Health & Martina Consult?) zijn in een inspirerende tweedaagse training verpakt. Meedoen aan deze training geeft jouw & jouw (management) team een geschenk voor het leven! Deze training is vergelijkbaar met de Training Multiculturele Diversiteit maar bevat meer leiderschapselementen. Zie tevens leidinggeven vanuit balans.

De centrale vraag is: hoe kan ik als leidinggevende omgaan met Multiculturele Diversiteit?

Doel workshop

Na afloop van de workshop zijn de deelnemers in staat om:

 • open, veilig en in dialoog te praten over de verschillende waarden en normen, in relatie tot diverse culturele achtergronden van alle teamleden en de betekenis hiervan.
 • waarden en normen per teamlid te selecteren en elkaar over de betekenis te informeren, van gedachten te wisselen en begrip te krijgen.
 • gezamenlijke waarden en normen voor het team te bepalen.
 • waarden en normen van het team te relateren aan de visie en cultuur.
 • de culturele diversiteit van alle teamleden te respecteren, optimaal te laten functioneren en tevens op een waardige wijze deelnemen aan het werkproces.

Bestemd voor

een team dat:

 • bestaat uit teamleden met een multiculturele achtergrond.
 • niet op elkaar afgestemde waarden en normen heeft, waardoor zij: minder adequaat reageren op veranderingen/innovaties en minder creatief omgaan met hoge werkdruk, of onvermogend zijn om activiteiten te structureren.
 • minder in staat zijn om klantgericht te werken.
 • werken in een sfeer die minder passend is, maar verandering lijkt moeilijk haalbaar.
 • een te smalle "scope" hebben en te weinig gericht zijn op de omgeving.
 • in een (werk)situatie zitten waar relevante informatie slecht wordt uitgewisseld.

Wat levert de workshop op?

Teamleden zijn beter in staat om:

 • interesse te tonen in en feeling te houden met elkaar, het management en de klant.
 • betrokken, energiek, vrij en met plezier het werk te doen en tevens verantwoordelijkheid te dragen voor "wat je zegt en wat je doet"
 • met je kwaliteiten om te gaan en te laten zien, dat "je doet wat je zegt".
 • klantgericht te werken.
 • in teamverband, elkaars werkwijzen respecterend, van elkaar te leren en als eenheid te functioneren.
 • professioneel acties te ondernemen en dus ook om op een juiste wijze met mensen uit je omgeving te communiceren.